Regulamin świadczenia usług sklepu JakTuJasno.pl§ 1

JakTuJasno.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Leszek Koszewnik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Interpap Polska Leszek Koszewnik z siedzibą w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 14a lok. 22, 15-879, o numerze NIP 542-011-40-84 , REGON 050588477 wpisaną do CEIDIG. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie JakTuJasno.pl.

§ 2

JakTuJasno.pl jest internetowym sklepem, za pośrednictwem którego użytkownicy mogą kupować oświetlenie, artykuły dekoracyjne i artykuły wystroju wnętrz.

Kontakt ze sklepem następuje poprzez formularz kontaktowy, adres email (sklep@jaktujasno.pl), lub numer telefonu (85 744 68 08).

§ 3

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem JakTuJasno.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome, Safari bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.
 3. Ceny podane w serwisie są cenami brutto w walucie PLN.
 4. Produkty sprzedawane w sklepie są nowe, nieużywane i nieposiadające żadnych znaków uszkodzeń.
 5. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem JakTuJasno.pl wiąże się ze zgodą na wykorzystanie podanych danych kontaktowych w celu poprawnej realizacji zamówień.

§ 4

 1. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu i wypełnić wskazany na tej stronie formularz.
 2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwego artykułu, wybór liczby sztuk i kliknięcie znaku „Kup Teraz”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
 3. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie JakTuJasno.pl bez dodatkowej opłaty.
 4. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia. 
 6. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania zakupionego produktu, gdy produkt jest w nienaruszonym stanie.
 7. W celu odstąpienia od umowy Zamawiający jest zobowiązany do odesłania produktu na swój koszt do siedziby firmy (Św. Rocha 14a lok. 22).
 8. Zamawiający ma prawo do zapłacenia szybkim przelewem lub kartą przez system Przelewy24.pl, zwykłym przelewem tradycyjnym lub metodą "za pobraniem". Wybór metody płatności jest możliwy w ostatnim kroku podczas składania zamówienia.
 

§ 5

 1. Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie na swój koszt w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a JakTuJasno.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.
 

§ 6

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
 2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek kupującego, który pokrywa związane z tym koszty.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejce niezgodnego z zamówieniem, lub zwrot pieniędzy. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, JakTuJasno.pl  zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
 4. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, JakTuJasno.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego.
 5. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
 

 

Zobacz też: